News

News

Original Thesis Title: De Cliëntenraad, de spil in het geheel

Een theoretisch exploratief onderzoek naar de relatie tussen de organisatiestructuur van de cliëntenraad, kennis en vaardigheden van de cliëntenraadsleden en communicatie tussen bestuur en cliëntenraden gelïeerd aan deze zorgstellingen.

Translation:

The client- council, the integral linchpin

A theoretical exploratory research study into the relationship between the organizational structure of the client-council, knowledge and skills of the client councillors and communications between management and client councils affiliated with the healthcare organization

Published Article thesis on website (Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) and NCZ-Magazine (http://ncz.nl/thesis-de-clientenraad-de-spil-in-het-geheel/)